Ligplaats informatie

De haven is een verenigingshaven dit betekent dat men lid van de vereniging moet zijn om een ligplaats te verkrijgen.
Er zijn 69 ligplaatsen waarvan er 30 bestemd zijn voor open sport- of visboten. De maximaal toegelaten lengte van een boot is 12 meter.
Naast leden met een ligplaats zijn er ook leden die alleen gebruik maken van de helling.
Het lidmaatschap geldt voor één boot en één ligplaats.
Omdat er meer aanvragen zijn dan er ligplaatsen vrij zijn is er een wachtlijst en die is gerangschikt naar datum van lidmaatschap en lengte van de boot. Verder is de wachtlijst verdeeld in 3 categorieën:  1. Leden die een ligplaats verlaten voor een andere ligplaats. 2. Leden woonachtig in de voormalige gemeente Korendijk en 3. Leden woonachtig buiten de voormalige gemeente Korendijk.
In deze prioriteiten en categorieën is de lijst opgesteld.